Blog

Prof. Dr. Gümüştaş'ın, merak edilen konulardaki yazılarını buradan takip edebilirsiniz.


 

Klasik (Epiteloid) Hemanjioendotelyoma

Hemanjioendotelyoma: Çok nadir görülen toplar damarların endotel hücrelerinden kaynaklı kötü huylu tümördür. Çok farklı alt tipleri vardır. Malign tipi Anjiosarkom ile eşdeğerdir. Bunun için sitemizde ki Anjiosarkom yazısını okuyabilirsiniz. Bu yazıda size en sık görülen klasik (Epiteloid) hemanjioendotelyomadan bahsedeceğiz.

Adamantinoma

Kemiğin nadir görülen (kemik kaynaklı kötü huylu tümörlerinin %1’inden azı) kötü huylu (malign) tümörüdür. Bu tümör düşük dereceli dediğimiz yavaş büyüyen ve çok nadiren başka bir organa (özellikle akciğer) sıçrama (metastaz) yapabilen bir tümördür.

Kaposi Sarkomu

Kaposi sarkomu damar (lenf ya da kan) kaynaklı deride yerleşen nadir görülen kötü huylu tümördür. Klasik, endemik (Afrika tipi), epidemik (AIDS hastalığı ile ilişkili), iyatrojenik (Nakil hastalarında) ve epidemik olmayan gay ilişkili Kaposi sarkomu olmak üzere beş farklı tipi vardır.

Kemik ve Yumuşak Doku Patolojisi

Kemik ve yumuşak tümörleri nadir görülmelerine bağlı olarak, tanı yaklaşımı açısından özelleşmiş bilgi birikimi ve deneyim gerektirir. Özellikle bu tümörler üzerinde özelleşmiş ve deneyim sahibi, tanı ve tedavide rolü olan radyolog, patolog, ortopedist, cerrah, radyasyon onkoloğu, medikal onkolog gibi hekimlerin katılımı ile hastaya özgü koşulların birlikte tartışılması ile tanı, tedavi ve izlem belirlenir.  Nadir görülmeleri nedeniyle konusunda deneyimli özelleşmiş kişiler bile tanıda zaman zaman sorun yaşamaktadır. Bu durum tümörlerin kökeni olan dokuların doğasındaki özellikten kaynaklanmaktadır. Halkımızı bu konuda bilgilendirmek ve patolojinin rolünü aktarmak için bazı konulara sorular bazında açıklık getirmek uygun olacaktır.

Prof. Dr. Sergülen Dervişoğlu
İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Kemik ve Yumuşak Dokuda Tümör Benzeri - Dokunulmaması Gereken (Don't Touch) Lezyonlar

Bu lezyonların çoğu gerçek manada tümör değil tümör benzeri oluşumlardır. Fakat tanısından emin olunamadığı ya da iyi ifade edilmediği durumlarda hasta da korku ve endişeye neden olabilirler. Ayrıca gereksiz ek tetkikler ve hatta müdahaleler yapılabilir. Bu lezyonlardan bazılar literatürde ‘’Don’t Touch’’ yani dokunulmaması gereken lezyonlar olarak da adlandırılmaktadır.

Lipom

Lipom en sık görülen iyi huylu yumuşak doku tümörüdür. Hastalar tarafından yağ bezesi olarak adlandırılabilir. Lipom her yaş da görülebilse de çocuklarda nadirdir ve 40-60 yaş arası sıktır.

Fibröz Displazi

Tümör değildir. İyi huylu lezyondur.

Anne karnında gelişim esnasında primitif kemiğin, matür lameller kemiğe dönüşüm defektidir. Displastik fibröz doku içinde immatür kemik trabekülaları vardır ve burada mineralizasyonun oluşmaz. Bu yapı mekanik strese dayanıksızdır. Bu nedenle mikrokırıklara ve şekil buzukluklarına neden olur.  Sonuçda kemik yıkımında artış, displastik bir kemik doku ve mineralize olmamış matriks oluşumu gelişir.

İletişim Bilgileri

Adres

Teşvikiye Mah. Hakkı Yeten Cad.
Doğu İş Merkezi , No:15 Kat:7
Şişli, İstanbul
34365

Bir "TIK" Yakındayız

Please publish modules in offcanvas position.