• Kemiğin iyi huylu tümörüdür. Nedeni tam olarak bilinmemektedir. Ailesel ya da çevresel neden tespit edilememiştir. 

 • Temel olarak 3 farklı tip de karşımıza çıkar: 1.Kemik adacığı (Enostosis), 2. Osteopoikilozis (osteopatia kondensans disseminata, benekli kemik hastalığı), 3. Melorheostozis (Leri hastalığı)

 • Kemik ve yumuşak tümörleri nadir görülmelerine bağlı olarak, tanı yaklaşımı açısından özelleşmiş bilgi birikimi ve deneyim gerektirir. Özellikle bu tümörler üzerinde özelleşmiş ve deneyim sahibi, tanı ve tedavide rolü olan radyolog, patolog, ortopedist, cerrah, radyasyon onkoloğu, medikal onkolog gibi hekimlerin katılımı ile hastaya özgü koşulların birlikte tartışılması ile tanı, tedavi ve izlem belirlenir.  Nadir görülmeleri nedeniyle konusunda deneyimli özelleşmiş kişiler bile tanıda zaman zaman sorun yaşamaktadır. Bu durum tümörlerin kökeni olan dokuların doğasındaki özellikten kaynaklanmaktadır. Halkımızı bu konuda bilgilendirmek ve patolojinin rolünü aktarmak için bazı konulara sorular bazında açıklık getirmek uygun olacaktır.

  Prof. Dr. Sergülen Dervişoğlu
  İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

 • Evreleme hem iyi hem de kötü huylu tümörlerde yapılan bir değerlendirmedir. Tümörün tanısı konulduktan sonra tedaviyi planlayabilmek için evreleme yapmak gerekir.

 • Osteoblastom iyi huylu fakat lokal agresif bir tümördür. Yani bulunduğu kemikte harabiyete neden olabilir ve ameliyat sonrası tekrarlayabilir.

 • Patolojik (normal olmayan) kırık farklı nedenlere bağlı mekanik olarak zayıflamış kemikte travma olmaksızın ya da sağlıklı kemikte kırığa neden olmayacak minimal dediğimiz çok düşük enerjide gerçekleşen travmalara bağlı kırıklardır.

 • Kondroblastonm kıkırdak kaynaklı iyi huylu nadir kemik tümörüdür. Codman tümörü olarak da bilinir. Kondroblastomun en sık görülme yaşı 10-30 arasıdır ve erkeklerde daha sık (3/2) saptanır.

 • İçi sıvı (çoğu zaman eklem sıvısı) dolu iyi huylu bir lezyon. Çok sık görülür.

 • Genellikle travma sonrası büyük kas grupları içinde gelişir.  Reaktif bir lezyondur.  Erkeklerde ve 15-35 yaş arası sıktır.

 • Radyofrekans (RF) ablasyon kısaca tümörün görüntüleme eşliğinde yüksek ısıda yakılması işlemidir. Bu yöntemde alternatif akım dokuda ısıya bağlı koagulasyon nekrozu oluşturarak tümör üzerinde eritme/küçültme etkisi gösterir.

 • Osteokondroma en sık iyi huylu kemik tümörüdür (%35). Erkeklerde biraz daha sık. Bir çoğuna 20 yaşına kadar tanı konur.

 • Anevrizmal kemik kisti gerçek tümör değildir. Agresif bir lezyondur. Bulunduğu kemiğe zarar verebilir ve ameliyat sonrası tekrarlayabilir.

 • Omurga (Vertebra) tümörleri çeşitli şekillerde tanımlanabilir. Öncelikle omurga kemiği ile omurilik tümörlerini birbirinden ayırt etmek gerekiyor. Biz burada sizlere omurga kemiği tümörlerinden bahsedeceğiz.

 • Nonossifiye Fibrom diğer ismiyle Fibröz kortikal defekt olarak da bilinir. Tümör değildir. İyi huylu kemik lezyonudur.

 • Biyopsi kelime anlamı: Yaşama bakış. Tanı koyma esnasında en son yapılacak olan işlemdir. Hastanın evrelendirilmesi için tümörün derecesi (grade) alınan materyalin patolojik incelenmesi ile tespit edilir.

 • Hiperparatroidi hastalarında kemik yıkımına bağlı gelişen litik lezyonlardır.  Yaygın kemik zayıflığı eşlik edebilir.

 • Damar kaynaklı iyi huylu bir tümördür. Sıklıkla el tırnak altı yerleşirler. Çok nadiren ayak tırnak altı ya da yumuşak doku içinde de gelişebilirler.

 • Hyalin kıkırdağın iyi huylu tümörüdür. Yerleşim yerine göre kemiğin içinde ise enkondrom, yüzeyinde ise jukstakortikal/periosteal kondrom, yumuşak dokunun içinde ise kondroma ve sinovyal membran proliferasyonu ilebirlikte gelişir ise sinovyal kondromatozis olarak adlandırılır.

 • Nedeni tam olarak bilinmemektedir ve osteoklastom olarak da adlandırılmaktadır. Kemiğin iyi huylu fakat agresif tümörüdür. Agresiflikten kasıt bulunduğu kemikte yıkıma neden olur ve ameliyat sonrası tekrarlamaya yatkındır.

 • Biyopsi kelime anlamı: yaşama bakış. Tanı koyma esnasında en son yapılacak olan işlemdir.

Sayfa 1 / 2

İletişim Bilgileri

Adres

Teşvikiye Mah. Hakkı Yeten Cad.
Doğu İş Merkezi , No:15 Kat:7
Şişli, İstanbul
34365

Bir "TIK" Yakındayız

Please publish modules in offcanvas position.