• Trabzon'da “Primer Kemik Tümörleri” konulu toplantı yapıldı. Toplantıya çevre illerden de katılım oldu.

 • Hiperparatroidi hastalarında kemik yıkımına bağlı gelişen litik lezyonlardır.  Yaygın kemik zayıflığı eşlik edebilir.

 • Kemik iliğinde yer alan ve vücudun enfeksiyonla mücadele etmesine yardımcı olan proteinleri (İmmünglobulin’in ağır (sıklıkla IgG ve A) ve hafif (kappa ve lambda=Bence Jones proteini)) üreten Plazma hücrelerinin kontrolsüz çoğalması sonucu gelişir.

 • Metabolik kemik hastalığı olup nedeni tam olarak bilinmemektedir. Kemik yapımı ve yıkımı dengesizliği vardır. Bunun sonucunda kötü huylu tümöre benzer görüntü, kemiklerde şekil bozukluğu ve gelişebilir.

 • Temel olarak 3 farklı tip de karşımıza çıkar: 1.Kemik adacığı (Enostosis), 2. Osteopoikilozis (osteopatia kondensans disseminata, benekli kemik hastalığı), 3. Melorheostozis (Leri hastalığı)

 • Kemik ve yumuşak tümörleri nadir görülmelerine bağlı olarak, tanı yaklaşımı açısından özelleşmiş bilgi birikimi ve deneyim gerektirir. Özellikle bu tümörler üzerinde özelleşmiş ve deneyim sahibi, tanı ve tedavide rolü olan radyolog, patolog, ortopedist, cerrah, radyasyon onkoloğu, medikal onkolog gibi hekimlerin katılımı ile hastaya özgü koşulların birlikte tartışılması ile tanı, tedavi ve izlem belirlenir.  Nadir görülmeleri nedeniyle konusunda deneyimli özelleşmiş kişiler bile tanıda zaman zaman sorun yaşamaktadır. Bu durum tümörlerin kökeni olan dokuların doğasındaki özellikten kaynaklanmaktadır. Halkımızı bu konuda bilgilendirmek ve patolojinin rolünü aktarmak için bazı konulara sorular bazında açıklık getirmek uygun olacaktır.

  Prof. Dr. Sergülen Dervişoğlu
  İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

 • Amputasyon kol ya da bacağın herhangi bir seviyeden kesilerek vücuttan uzaklaştırılmasıdır. Dezartikülasyon ise bu işlemin eklem seviyesinden yapılmasıdır.

 • Bu lezyonların çoğu gerçek manada tümör değil tümör benzeri oluşumlardır. Fakat tanısından emin olunamadığı ya da iyi ifade edilmediği durumlarda hasta da korku ve endişeye neden olabilirler. Ayrıca gereksiz ek tetkikler ve hatta müdahaleler yapılabilir. Bu lezyonlardan bazılar literatürde ‘’Don’t Touch’’ yani dokunulmaması gereken lezyonlar olarak da adlandırılmaktadır.

 • Evreleme hem iyi hem de kötü huylu tümörlerde yapılan bir değerlendirmedir. Tümörün tanısı konulduktan sonra tedaviyi planlayabilmek için evreleme yapmak gerekir.

 • Postradrasyon sarkomu radyoterapinin geç dönem komplikasyonudur. Radyoterapi birçok kanserin tedavisinde kullanılmasına rağmen radyoterapiye bağlı kanser çok nadirdir.

 • Patolojik (normal olmayan) kırık farklı nedenlere bağlı mekanik olarak zayıflamış kemikte travma olmaksızın ya da sağlıklı kemikte kırığa neden olmayacak minimal dediğimiz çok düşük enerjide gerçekleşen travmalara bağlı kırıklardır.

 • Biyopsi kelime anlamı: yaşama bakış. Tanı koyma esnasında en son yapılacak olan işlemdir.

 • Kemik ve yumuşak doku tümörlerinde tanı:Klinik ve radyolojik değerlendirme sonrası gerekli durumlarda yapılacak biyopsi işlemi ile kesinleştirilir.

 • Radyofrekans (RF) ablasyon kısaca tümörün görüntüleme eşliğinde yüksek ısıda yakılması işlemidir. Bu yöntemde alternatif akım dokuda ısıya bağlı koagulasyon nekrozu oluşturarak tümör üzerinde eritme/küçültme etkisi gösterir.

 • Kemiğin en sık 2. kanseridir. Yıllık insidansı 4-6: 1 milyondur. Çoğu primer dediğimiz kendiliğinden ortaya çıkarken nadiren sekonder dediğimiz Paget hastalığı ya da radyasyon zemininde gelişebilir.

 • Omurga (Vertebra) tümörleri çeşitli şekillerde tanımlanabilir. Öncelikle omurga kemiği ile omurilik tümörlerini birbirinden ayırt etmek gerekiyor. Biz burada sizlere omurga kemiği tümörlerinden bahsedeceğiz.

 • Genellikle 40 yaş sonrası ortaya çıkar. En sık boyun (servikal vertebra) ve kuyruk sokumu (sakrum) olmak üzere omurga da yerleşir.

 • Kıkırdak doku kaynaklı kemiğin kötü huylu tümörüdür. Sıklıkla 40 yaş sonrası ortaya çıkar. Erkeklerde daha sık görülür. En sık pelvis, kalça ve omuz çevresinde saptanır. Uzun kemiklerin sıklıkla metafiz bölgesinde yerleşir.

 • Biyopsi kelime anlamı: Yaşama bakış. Tanı koyma esnasında en son yapılacak olan işlemdir. Hastanın evrelendirilmesi için tümörün derecesi (grade) alınan materyalin patolojik incelenmesi ile tespit edilir.

 • Dikkat! Bu hastalık sinsice ilerliyor! Kemik tümörü belirtilerini biliyor musunuz?

Sayfa 1 / 2

İletişim Bilgileri

Adres

Teşvikiye Mah. Hakkı Yeten Cad.
Doğu İş Merkezi , No:15 Kat:7
Şişli, İstanbul
34365

Bir "TIK" Yakındayız

Please publish modules in offcanvas position.